ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษและมอบของที่ระลึกแด่ท่าน ธีระศักดิ์ มักคุ้น ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 ร