ร่วมอวยพรเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดแก่ผู้เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้ารชการที่ดี"ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 ระหว่