ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่กรีดขวางทางเดินและทางเข้าออกอาคารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และการปรับพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มบริเวณอาคารเรียน และหอพัก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ