ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาและสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป