ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิล