ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด