ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559