ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550