ตัวแทนจากบริษัท โตโยต้าเมืองตรัง จำกัด (สาขา ศรีตรัง) เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อติดต่อประสานงานในการออกบูธของทางโตโยต้าในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งให้บริการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง เช็คน้ำกลั่นพร้อมทั้งเช็คระบบแบตเตอรี่เพื่อใ