สังเกตการณ์และดูความคืบหน้าการตัดแต่งกิ่งไม้รอบๆวิทยาลัยเพื่อความสวยงามและปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย