ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลบ่อน้ำร้อนโดยมีนายธำรง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เป็นประธานเปิด