เข้าเยี่ยมสอบถามอาการและให้กำลังใจ นายธนวุฒิ หนูสนิท ช่างฝีมือทั่วไป เนื่องด้วยนายธนวุฒิ หนูสนิท ปวดท้องไม่สามารถมาทำงานได้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรของวิทยาลัย