ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังเกตการณ์การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559