โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจรวมถึง นโยบาย ต่างๆของวิทยาลัยกับผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย