ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559