ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเครือข่ายภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน