ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ในโอกาสมาให้บริการลูกค้าของบริษัท