ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พบปะพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาใหม่ประจำปี 2559