ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายโฆสิต กิ้มนวน พี่ชายนางสาวนพวรรณ กิ้มนวน เลขานุการ