ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติให้โอวาทพร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษาในครั้งนี้ด้วย