อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 4/2559