ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรโครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยางปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยมีนายสมจิตร คงปรือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี