ศิษย์เก่าและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ