ตัวแทนจากบริษัทสยามสไมล์การ์ดประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  เพื่อมาแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท