อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมพนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง