ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมกิจกรรมสันทนาการและจิตตปัญญาในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559