การจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ