ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าวาระนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง