ตัวแทนจากโรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อนำเสนอการบริการห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุม สำหรับหน่วยงานของทางรา