ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559