ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนสรีเจริญ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการบริการซักรีดของวิทยาลัย