อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2559 ระดับเขต เขตสุขภาพที่11 โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและรับฟังผลการตรวจราชการ