อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรและองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข