ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษาในการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานในภาคเรียนที่กำลังจะเปิดนี้