พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีพ