ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 การนี้ท่านส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ให้เกียรติร่วมรับฟั