ร่วมต้อนรับ ท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และท่านส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย