ท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมในโอกาสมาบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมวิทยาลัย การนี้ท่านชวน หลีกภัย ได้มอบค่าตอบแทนในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง