ท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติบันทึกวีดิทัศน์บทสัมภาษณ์เพื่อนำวีดิทัศน์บทสัมภาษณ์มาทำ Video Presentation แนะนำวิทยาลัยต่อไป