ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559