ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560