ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 และโครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี