ร่วมออกบูธบริการวิชาการและนิทรรศการในโครงการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 และโครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง