เยี่ยมชมบูธบริการวิชาการและนิทรรศการในโครงการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 และโครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย