ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้กำลังใจบุคลากรจากเทศบาลตำบลโคกหล่อ โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลตำบลโคกหล่อ เข้ามาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำของวิทยาลัยเพื่