ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน