ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ