สำรวจตรวจสอบดูความเรียบร้อยของตึกเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง