ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อแปลก ชุมดี บิดานายปรีชา ชุมดี สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน