ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญประจำการศึกษา 2559 ในโครงการรับน้องใหม่หัวใจสีขาว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง